Om oss

Velkommen til Lindland Gård!

Gården ligger i Holum i Mandal kommune. Vår visjon er at gården skal være et sted der mennesker kan samles, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Gården skal være en arena som gir mennesker ro, pusterom og mestring i en travel hverdag.

Gårdeiere Gunn Lindland og Rune Johnsen har lang erfaring i arbeid med både dyr og mennesker. De overtok gården i 2004. Da startet de opp med ridning og ferieutleie. Siden da har de stadig utviklet gårdens tilbud.

I fra 2007 startet de opp med leiligheter og gårdsturisme. Gården har med andre ord vært i drift i mange år, og er stadig i utvikling.

Den 25. juni 2016 åpnet de familieparken i Holum, som er en park hvor barn og voksne kan komme i nærkontakt med dyrene, på dyrenes premisser. På gården finner du tre gapahuker, traktorløype og andre aktiviteter som er tilpasset for personer i alle aldre. Tilbakemeldinger fra besøkende er at gården er et sted for avkobling og tilpasset ulike behov.

I 2016 ble gården godkjent inn på tunet tilbyder. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, der godkjente gårder tilbyr aktiviteter som kan bidra til meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel (Matmerk, 2014). Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården er med på forbedre hverdagen til deltakerne (ibid.) Brukergruppene av tilbud på inn på tunet er barn og unge, mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, mennesker med demens, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. Aktivitetene som tilbys er tilknyttet livet på gården og arbeidet der.

I 2017 ble Lindland Gård tildelt årets bedriftsutviklingspris i Landbruket i Vest-Agder i regi av Innovasjon Norge.