Inn på tunet

Lindland gård ble godkjent Inn på tunet tilbyder i april 2016.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gården. Målet er å bruke gården som lærings,- og mestringsarena. Godkjente Inn på tunet tilbydere tilbyr ulike aktiviteter som gir mestring, meningsfylt arbeid, utvikling og trivsel.

Lindland gård tilbyr aktiviteter til ulike grupper.

  • Barn- og unge
  • Eldre
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykisk helse

Her kan du lese mer om Inn på tunet.