Inn på tunet

Lindland gård ble godkjent Inn på tunet tilbyder i april 2016. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gården. Målet er å bruke gården som lærings- og mestringsarena. Godkjente Inn på tunet tilbydere tilbyr ulike aktiviteter som gir mestring, meningsfylt arbeid, utvikling og trivsel.

Vi har nylig fått tildelt fattigdomsmidler for barn og unge som et inn på tunet tiltak.

Lindland gård tilbyr i dag tilbud til

  • Barn- og unge
  • Eldre
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Her kan du lese mer om Inn på tunet.

Pågående prosjekter